Beneficjenci

Fundacja dla Dzieci Vivadental jest młodą, działającą od końca 2014 roku organizacją, koncentrującą swoją uwagę na potrzebach dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wykluczeniem społecznym, sytuacją materialną, brakiem rodziny, czy stanem zdrowia. Organizujemy pierwszy koncert charytatywny, który mamy nadzieję, stanie się cyklicznym wydarzeniem budującym filantropię wśród mieszkańców Pomorza. Będzie on okazją do zaprezentowania działalności Fundacji, jej podopiecznych oraz pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność.

Fundacja prowadzi działania w dwóch głównych obszarach:

  1. edukacji, diagnostyki i leczenia stomatologicznego, czyli bezpośredniej pomocy w formie:

– program „Uśmiechnięte soboty” – cykliczne spotkania w siedzibie Fundacji z podopiecznymi pomorskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych już objętych pomocą oraz dołączenie nowych podmiotów. Podczas spotkań, które odbywać się będą w soboty, grupy dzieci i młodzieży będą miały wykonane przeglądy stomatologiczne, leczenie najpilniejszych przypadków, ukierunkowanie do dalszego leczenia oraz, co bardzo ważne, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych poświęconych zasadom właściwej higieny jamy ustnej. Klinika będzie w tych dniach wyłączona lub ograniczona w działalności komercyjnej. Zaszczepienie świadomości, że zdrowy, piękny uśmiech ma znaczenia dla nas samych, dla naszego wizerunku i wynikających z tego relacji społecznych, jest bardzo ważne dla poczucia własnej wartości dzieci, szczególnie z niepełnym poczuciem bezpieczeństwa.

Dzieci wymagające leczenia zachowawczego są przyjmowane w trybie indywidualnym.

indywidualny plan leczenia osób chorujących na oligodnocję – leczenie obejmuje całkowitą rekonstrukcję uzębienia osób wchodzących w dorosłe życie, które urodziły się bez zawiązków zębowych, co oznacza, że zęby im nigdy nie wyrosną.  Proce leczenia oparty jest o najnowocześniejsze technologie  wykorzystujące komórki macierzyste i implanty.  Szacunkowy jednostkowy koszt leczenia oscyluje w granicach 100 tys.  zł.

  1. edukacji z zakresu profilaktyki stomatologicznej

Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci „Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu” spotkania poświęcone profilaktyce stomatologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych realizowane w wybranych placówkach edukacyjnych na terenie Gdańska. W ramach wolontariatu wspierającego projekt planujemy współpracę ze studentami stomatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziałem Gdańskim Polskiego Stowarzyszenia Studentów Stomatologii.

Szacowana grupa odbiorców to 450 dzieci i ok 650 dorosłych.

Założenia projektu:

  • podniesienie świadomości i nabycie umiejętności właściwego dbania o higienę jamy ustnej przez dzieci;
  • profilaktyka próchnicy wśród dzieci;
  • propagowanie ważności konsultacji i przeglądów stomatologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym;
  • propagowanie zasad higieny i zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców.

Program profilaktyki stomatologicznej dla seniorów „Zdrowy uśmiech w każdym wieku” 

Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia, którego celem jest podniesienie wiedzy seniorów w zakresie:

– prawidłowej higieny jamy ustnej oraz aktualnych metod leczenia stomatologicznego
– negatywnego wpływu nieleczonych zębów i chorób w obrębie jamy ustnej na organizm i zdrowie człowieka
– znaczenia wczesnego rozpoczęcia dbania o higienę jamy ustnej u dzieci – wnucząt beneficjentów Projektu.

Szacunkowa liczba odbiorców- 250 osób; założenie spotkań cyklicznych.

 

 

Share