Idea

Fundacja dla Dzieci Vivadental to moja najważniejsza inicjatywa zorientowana na cele społeczne, podporządkowana człowiekowi, koncentrująca się na pomaganiu najbardziej potrzebującym. Podstawą naszej działalności jest wolontariat, który współtworzą lekarze i asystentki Kliniki Vivadental oraz wolontariusze spoza naszej organizacji.

Beneficjentem Fundacji są przede wszystkim dzieci niepełnosprawne i wykluczone oraz dzieci osierocone,  przebywające w hospicjach, a także młodzież, osoby starsze, chore, które nie są w stanie zrealizować swoich podstawowych potrzeb związanych ze zdrowiem. Prowadzimy projekty o szerokim zasięgu społecznym w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promowania prawidłowej kultury zdrowia jamy ustnej

Od roku 2014 nieustannie przyjmujemy na leczenie i obejmujemy stałą opieką stomatologiczną kolejnych podopiecznych. Już ponad 170 z nich zapewniamy nieodpłatne leczenie finansowane głównie z zasobów własnych. Znajdują się wśród nich dzieci z Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych województwa pomorskiego, w tym „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach oraz w Jeziernikach, jak również z Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku i Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku.

Podejmujemy także całkowite rekonstrukcje uzębienia osób wchodzących w dorosłe życie, które urodziły się bez zawiązków zębowych, co oznacza, że zęby im nigdy nie wyrosną. Obejmujemy też opieką całe rodziny repatriantów z objętej wojną Ukrainy. Podejmujemy inicjatywy charytatywne z innymi fundacjami. Prowadzimy programy partnerskie z Fundacją Święty Pankracy oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym.  Sami uczestniczymy w akcjach i aukcjach charytatywnych przekazując datki dla potrzebujących.

Podopiecznych stale przybywa, potrzeby rosną i pomimo naszego znaczącego zaangażowania finansowego i organizacyjnego, niezbędne jest poszerzenie grona darczyńców, otwierających serce na nasze działania, dzielących się z potrzebującymi tym, czego w życiu nie doznali – miłością, przyjaźnią i braterstwem. Zapraszamy do wspierania naszych działań, bo pomaganie jest niebywałą przyjemnością. Wspólnie możemy sprawić, że uśmiech częściej będzie się pojawiał na dziecięcych buziach.

Dr n. med. Violetta Szycik

Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych
Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL

 

 

Share